18 czerwca 2021 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie laureatom regionalnego konkursu "Jakie znasz zawody?" z powiatu lipnowskiego zostały wręczone nagrody.

Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie pogratulował zwycięzcom. Podziękował również szkołom z naszego powiatu, że angażują się zachęcając uczniów do brania udziału w konkursach, które są związane z rzemiosłem i zachęcił uczniów do uczestnictwa w tego typu konkursach, dobrze się bawiąc przy poznawaniu zawód, ich tajników a przy okazji zdobywając atrakcyjne nagrody.

Nagrody wręczył Prezes Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.