Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie zaprasza do zapoznania się z trzema prezentacjami multimedialnymi opracowanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” finansowanego z rządowego Programu  „POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA”. Prezentacje  stanowią doskonałe narzędzie do realizacji zadań związanych informowaniem o możliwościach kształcenia w rzemiośle oraz doradztwem  zawodowym.

Na temat dualnego kształcenia zawodowego wiele się mówi, ale w dalszym ciągu nie wystarcza to, aby nastąpiła faktyczna zmiana wizerunku kształcenia zawodowego realizowanego  w szkole i w  miejscu  pracy u pracodawcy.  Rzemiosło to środowisko pracodawców, którzy od zawsze aktywnie uczestniczą w kształceniu zawodowym.

Przygotowane materiały mają na celu pokazanie jak, we współczesnej praktyce,  kształtują się relacje:  uczeń – mistrz i co ma istotny wpływ na jakość kwalifikacji oraz dążenie, aby adekwatnie  odpowiadały na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Organizacje rzemiosła realizują różnego rodzaju działania mające na celu promocję dualnego kształcenia zawodowego, wpierając instytucje i osoby zajmujące się doradztwem zawodowym, zmierzając do tego aby, więcej ludzi młodych wybierało naukę w zawodach rzemieślniczych i w branżowych szkołach I stopnia.

 

„Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ I” – składa się 48 plansz w programie MS PowerPoint, na których zamieszczono podstawowe informacje, dotyczące problematyki związanej z podjęciem nauki zawodu w rzemiośle, jej przebiegiem, wymaganiami w stosunku do ucznia, obowiązkami ucznia oraz mistrza szkolącego i nauczycieli w szkole.

 

Cz 1

 

Link do pobrania prezentacji :

https://drive.google.com/file/d/1MX3XTeSk_0ePpleKRepvhIrIkLGpATuY/view?usp=sharing

https://youtu.be/c4brG5PGSKY

 

„Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ II” – składa się ze 127 plansz w programie MS PowerPoint, w tym 26 krótkich filmów ilustrujących pracę w zawodach rzemieślniczych w podziale na branże.

Filmy o zawodach rzemieślniczych zostały podzielone w grupy branżowe. Poszczególne filmy uruchomiane są z oznaczonej nazwą zawodu planszy. Filmy są krótkie i zwracają uwagę na najbardziej charakterystyczne czynności dla danego zawodu. Każdy film uzupełniony jest planszą informującą o najważniejszych wymogach podjęcia nauki w prezentowanym zawodzie.

 

Cz II

 

Link do pobrania prezentacji wraz z 28 filmami:

https://docs.google.com/presentation/d/16XmInuqOmrVNja4pfyNEiApsGwRlvbFV/edit?usp=sharing&ouid=107825919165489331865&rtpof=true&sd=true

(Uwaga! plik jest obszerny wymaga odpowiedniej pojemności na posiadanym sprzęcie komputerowym)

 

„Wybieram Rzemiosło – CZĘŚĆ III” składa się z 30 plansz. Dotyczy kwalifikacji zawodowych, tj. prezentacji egzaminu czeladniczego, jego przebiegu, a także korzyści wynikających uzyskania kwalifikacji zawodowych, informacji o Suplemencie europass, możliwościach podjęcia pracy, a także doskonalenia kwalifikacji pod kątem potrzeb rynku pracy, przykładów możliwości jakie dają poszczególne zawody, wskazuje możliwości jakie daje zdobycie podstawowego fachu uzupełnianego później kolejnymi umiejętnościami, potwierdzonymi w kolejnych kwalifikacjach zawodowych oraz dalszej ścieżki kształcenia na poziomie wyższej uczelni.

 

Cz III

 

Link do pobrania prezentacji :

https://drive.google.com/file/d/18YAGpN4jVCuwxwPS_jySzLcl6MLMqRgX/view?usp=sharing

https://youtu.be/kFHyxj-FrbI