Od 1 marca 2024 do 31 maja 2024  obowiązują następujące stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników uczących się zawodu

 

I rok nauki (8%)

II rok nauki (9%)

III rok nauki (10%)

przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

Obowiązują od

603,23 zł

678,63 zł

754,04 zł

527,83 zł

   od 01.03.2024    do 31.08.2024