W dniach 01.02.2008 do 08.02.2008 r. Biuro Cechu nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W dniu 25.01.2008 o godzinie 17:00 odbędzie sie posiedzenie zarządu CRRMiP w Lipnie.

W dniu 27 września w naszym Cechu odbyła się część teoretyczna egzaminów czeladniczych w zawodach; mechanik pojazdów samochodowych oraz cukiernik.

Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego, przyszli mechanicy zdawali uprzednio część praktyczną egzaminu pod nadzorem Prezesa Cechu, Pana Krzysztofa Uzarskiego, który jest członkiem komisji egzaminacyjnej w tym zawodzie. Natomiast część praktyczna egzaminu cukierników odbyła się w zakładzie Państwa Jaszewskich, pod nadzorem Pana Janusza Jaszewskiego, również będącego członkiem komisji egzaminacyjnej.

Zdjęcia dostępne w galerii.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o uruchomieniu kolejnego kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w wybranym zawodzie rzemieślniczym. Spotkanie organizacyjne kursu wyznaczono na dzień 24 września 2007 rok; o godzinie 15.00 w siedzibie KPIRiP przy ulicy Piotrowskiego 11 – (sala konferencyjna na parterze).
Uczestnictwo w kursie jest płatne, według aktualnego cennika:
• 490 zł dla zakładów szkolących uczniów zrzeszonych w Cechach lub Izbie,
• 540 zł dla osób nie zrzeszonych.