Rzeczpospolita: Bez potwierdzenia uprawnień nie będzie można zostać rzemieślnikiem. "Przedsiębiorcy bez dyplomów rzemieślniczych nie będą mogli być stolarzami, fryzjerami, szewcami. Mają trzy lata na zdobycie uprawnień albo zamknięcie firmy."
"Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, chciałby, aby na liście były też m.in. prawie wszystkie zawody budowlane i motoryzacyjne, kosmetyczki, optycy, protetycy słuchu, ortopedzi itp. - Rynek polski potrzebuje ludzi, którzy będą kompetentni - podkreśla Bartnik.


o nas w mediach http://www.zrp.pl/raport_pelen.asp?idTypu=11&id=4421

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rzemiośle 13 kwietnia Sejm (większością 309 głosów, przy 117 głosach przeciwnych i 10 wstrzymujących się) uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rzemiośle z uwzględnieniem wniosku mniejszości (z druku 498) oraz poprawki PiS do Art.3 ustawy (z druku 1498-A).

W dniu 22 kwietnia o godz.10.00 w kościele WNMP w Lipnie odbędzie się uroczysta msza św. z okazji Święta Rzemiosła.

Serdecznie zapraszamy rzemieślników, pracodawców i mieszkańców Lipna do udziału w uroczystej mszy.

Zbliżający się koniec roku szkolnego szczególnie dla młodzieży kończącej gimnazjum, to moment zadania sobie pytania "co dalej?".Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa bowiem lista zawodów uznawanych za rzemieślnicze obejmuje aż 141 pozycji. Jednak liczne z nich nie znajdują dziś chętnych do zdobywania umiejętności. W rzemiośle jest wiele branż unikalnych, należących do zawodów zanikających. Aby ułatwić Państwu poszukiwania i podjęcie decyzji o późniejszym życiu zawodowym przedstawiamy listę tych najbardziej popularnych:

• mechanik pojazdów samochodowych
• cukiernik
• blacharz samochodowy
• lakiernik samochodowy
• fryzjer
• monter instalacji sanitarnych i C.O.
• murarz
• malarz
• piekarz
• rzeźnik wędliniarz
• stolarz
• ślusarz
• mechanik maszyn rolniczych