Witamy

 Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej

 Cechu Rzemiosł Różnych

 Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie.

 Mamy nadzieję, że znajdą Państwo

 

                 
Nasz cel

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy

i administracji państwowej,

organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych,

urzędów i instytucji.

Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej,

kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.

Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki

i godności zawodowej polskiego rzemieślnika i pracodawcy.

Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przez

osoby zobowiązane przepisów ustawy o rzemiośle.