W dniach

od 26 lipca 2021 do 13 sierpnia 2021

biuro Cechu nieczynne.

 

 

 

18 czerwca 2021 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie laureatom regionalnego konkursu "Jakie znasz zawody?" z powiatu lipnowskiego zostały wręczone nagrody.

Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie pogratulował zwycięzcom. Podziękował również szkołom z naszego powiatu, że angażują się zachęcając uczniów do brania udziału w konkursach, które są związane z rzemiosłem i zachęcił uczniów do uczestnictwa w tego typu konkursach, dobrze się bawiąc przy poznawaniu zawód, ich tajników a przy okazji zdobywając atrakcyjne nagrody.

Nagrody wręczył Prezes Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

 
 
W piątek w Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie odbyły się wybory nowych władz na czteroletnią kadencję. Ponownie prezesem został Krzysztof Uzarski. Cech stawia na kształcenie uczniów, bo zaczyna brakować fachowców. Gdy doświadczeni rzemieślnicy odejdą na emeryturę, może być naprawdę ciężko.

 

Więcej: link