Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243) ukazało się dnia 10 listopada 2022 roku Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych.

 

 

Do dnia 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Treść rozporządzenia wraz ze wzorem oświadczenia https://izbarzem.pl/wp-content/uploads/2022/11/Rozporzadzenie-Prad.pdf

 

Źródło: https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/ceny-pradu-2023-trzeba-zlozyc-oswiadczenie-o-zamrozenie-cen-pradu-do-30-listopada-2023-aa-oTvq-RYHv-1B8k.html

 

 

 

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r. Jeśli tego nie zrobią, ZUS sam założy im taki profil.

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Więcej informacji: link

 

Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.

Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.

Do polskiej sieci EURES należy Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy a także Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) wraz z wojewódzkimi komendami OHP i Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

PROJEKT TRWA OD 10 PAŹDZIERNIKA 2022 r. DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA OBOWIĄZYWANIA NA TERENIE UE przepisów  DYREKTYWY O OCHRONIE CZASOWEJ.

W linkach poniżej znajduje się pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wraz z załącznikami dotyczące unijnego projektu pilotażowego EU Talent Pool skierowanego do uchodźców z Ukrainy i pracodawców poszukujących kandydatów do pracy oraz usług sieci EURES dla pracodawców.

 

Dnia 25 października 2022 r. odbędzie się Forum Przedsiębiorczości organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości podczas którego zostaną zaprezentowane działania dla MŚP dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Ważnym elementem konferencji będzie przedstawienie projektów zrealizowanych z sukcesem w perspektywie 2014-2020. Forum jest skierowane do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie do dużych przedsiębiorstw.

Wydarzenie odbędzie w formule online i jest całkowicie bezpłatne. Nie wymagamy rejestracji. 

Więcej informacji znajdą Państwo w linku: Forum Przedsiębiorczości PARP - 25.10.2022