W dniach

od 25 lipca 2022 do 12 sierpnia 2022

biuro Cechu nieczynne.

 

 

 

 

 

Potępiamy militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to bezwzględny akt terroru, który stanowi pogwałcenie reguł prawa międzynarodowego i cywilizowanych stosunków między państwami. Popieramy działania Rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców. Podkreślamy przy tym znaczenie pomocy polegającej na aktywizacji zawodowej oraz ułatwianiu podjęcia przez nich pracy na terenie RP. Efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, w tym organizacji rzemiosła.

 

 
 
 

 

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało, w formie obwieszczenia, prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego.

Wśród zawodów wymienionych w prognozie są automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowalnej, technik dekarstwa, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa jako wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego samorządy na 2023 r. otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy wskazane w prognozie z roku 2022. Dzięki opublikowanej prognozie szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Wpływ prognozy na kształcenie w zawodach oznacza więcej środków do szkół kształcących w zawodach z „listy krajowej” oraz więcej środków dla pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników w zawodach z „listy krajowej”. Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji oświatowej. Co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia.

Prognozę z podziałem część krajową i wojewódzkie znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/na-jakie-zawody-bedzie-zapotrzebowanie-na-rynku-pracy