W dniu 12 marca 2024 r. w ramach współpracy Urzędu Skarbowego w Lipnie z naszą jednostką w "Domu Rzemiosła" odbyło się spotkanie informacyjne dla rzemieślników, przedsiębiorców i pozostałych podatników.

Na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Skarbowego przedstawili informacje dotyczące regulacji prawnych i rozwiązań odnośnie rozliczeń podatkowych, kontaktu z Urzędem oraz obowiązków nakładanych na podatników w roku 2024.

 

Od 1 marca 2024 do 31 maja 2024  obowiązują następujące stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników uczących się zawodu

 

I rok nauki (8%)

II rok nauki (9%)

III rok nauki (10%)

przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

Obowiązują od

603,23 zł

678,63 zł

754,04 zł

527,83 zł

   od 01.03.2024    do 31.08.2024

 

 

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie serdecznie zaprasza 12 marca 2024r. o godz. 16:00 do "Domu Rzemiosła" pl. 11 Listopada 10, 87 - 600 Lipno, na spotkanie dla podatników z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Lipnie.

Na spotkaniu eksperci z Urzędu Skarbowego w Lipnie przedstawią informację ta temat:

  • rozliczenie roczne za rok 2023
  • umówienie wizyty w Urzędzie Skarbowym
  • zmiany w przepisach podatkowych

Zachęcamy do udziału.

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt.4 ustawy o rzemiośle informujemy o wysokości opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające.

Podstawowe stawki opłat za egzaminy podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99%.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych ogółem w 2023 r., Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4%).

W związku z powyższym ceny  egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego uległy następującym zmianom:

Egzamin mistrzowski                    1938,94 zł

Egzamin mistrzowski poprawkowy    969,47 zł

Egzamin czeladniczy                       969,46 zł

Egzamin czeladniczy poprawkowy    484,73 zł

Egzamin sprawdzający                    346,23 zł